สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อมวลชน จังหวัดสงขลา (FM 90.25 MHz)


Go to content

วันจันทร์-ศุกร์

ผังรายการประจำวัน

เวลา

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

05.00 - 06.00

06.00 - 08.00

08.00 - 10.00

10.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 24.00

ลูกกรุง/ลูกทุ่งยามอรุณ

สัจจธรรมอิสลาม

เพลงเก่าสตริงสากล

เปิดท้ายตลาดเพลงดัง

ข่าวเทื่ยงประจำวัน

เพลงดังลุงดิษฐ์จัดให้

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

เทศบาลคลองแห

แฮบปี้ทาม

แฮบปี้ทาม

เพลงสตริงดังติดหูกับครูตา

เพลงสตริงดังติดหูกับครูตา

เพลงสตริง/สากลดัง ๆ

เพลงสตริง/สากลดัง ๆ

สไตล์วัยมันส์ยามดึก

....

ชมรมมุสลิมภาคใต้

ดีเจเรืองศิลป์

ดีเจประเสริฐดีเจลุงดิษฐ์

คณะครู - อาจารย์

ดีเจสมมาตร

.....

.....

ดีเจครูตา/ดีเจซี

ดีเจครูตา/ดีเจซี

ดีเจลุงดิษฐ์

ดีเจลุงดิษฐ์

DJ.เอ็กซ์

Home | ผังรายการประจำวัน | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | คณะที่ปรึกษา | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu